Tankeborgens förskola

Vår förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar mycket med rörelse, bild och form samt musik och drama. I verksamheten ingår även inslag av teknik, matematik och naturvetenskap. Våra teman är gemensamma med skolans.

Vi har en omväxlande utemiljö och nära till skogen, därför är vi ofta ute. Den gemensamma skolgården skapar en naturlig mötesplats för barn i alla åldrar.

 

Förskolan är liksom övriga verksamheter på Tankeborgen ”Grön flagg”-certifierad.

 

Vi samarbetar med fritids bl.a när det gäller öppningar och stängningar. Öppettiderna är 6,00-18,00. Vi schemalägger personalen efter barnens vistelsetider.

 

Här arbetar:

 

Christina Hübinette Boström

Britt Nyberg

Tankeborgens förskola nås på 0928-40054 eller 072-7040497.

Skriv ut