Main Menu

Vår pedagogik Svartlåmodellen

Skolan i Svartlå har under 20 års tid utvecklat en egen pedagogik som vi kallar Svartlåmodellen. Svartlåmodellen innebär att vi jobbar i vad vi kallar hemgrupper på förmiddagen och i tvärgrupper på eftermiddagen.

Hemgrupperalt

Eleverna delas vanligen in i 3-4 grupper efter ålder exempelvis
förskoleklass, 7-8 år, 9-10 år och 11-12 år.

Den exakta indelningen av hemgrupperna beror på elevantalet i de olika åldersgrupperna. Indelningen är samma under hela låsåret. Det vi kallar hemgrupp motsvarar det som man normalt skulle kalla en klass. All undervisning i hemgruppen drivs tillsammans med en klasslärare i ett eget  klassrum. I hemgruppen arbetar man framförallt med basämnena svenska, matematik, engelska och till viss del SO och NO.

Tvärgrupper

I tvärgrupperna arbetar barnen med elevens val och företagsamhet.  Indelningen i tvärgrupper kan vara olika under läsåret. I tvärgrupperna kan det finnas barn i alla åldrar från 6 till 12 år.