Tankeborgen erbjuder

Hög personaltäthet med behörig personal på både skola och fritids. I dagsläget har vi i snitt en vuxen på 6 barn.

Små arbetsgrupper är en av många fördelar med en liten skola. Det ger lugn och ro och alla barn blir sedda.

Bra inne- och utemiljö. Vi har skogen inpå knuten och mycket verksamhet där. På skolgården som även nyttjas av fritids har vi en egen hockeyrink, skolträdgård, cykelcrossbana mm. All verksamhet i skola, förskola och fritids är under samma tak.

Eget skolkök med hemlagad mat som uppskattas stort av både våra elever, personal och andra lunchgäster. Vi jobbar med närproducerat i den mån det går.

Sång, musik och teater är återkommande och naturliga inslag i den vardagliga undervisningen, tack vare vår personals personliga intressen och kompetens. T ex får alla elever tidigt möjlighet att prova på flera olika instrument.

Vår profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet, framförallt genom det egna skolcaféet som har öppet en gång i månaden.

Svartlåmodellen är en pedagogisk modell som vi har utvecklat under 20 års tid. Den innebär bl a att vi varje vecka arbetar över åldersgränserna från 6-åringar upp till sjätte klass.

Skriv ut