Tankeborgen erbjuder

Hög personaltäthet med behörig personal på skola , fritids och Förskolan. I dagsläget har vi i snitt en vuxen på 6 barn.

 

Små arbetsgrupper är en av många fördelar med en liten skola. Det ger lugn och ro och alla barn blir sedda.

 

Bra inne- och utemiljö. Vi har stora ljus klassrum, gymnastiksal och matsal i huset, Förskola och Fritids har egna lokaler.

Vi har skogen inpå knuten och mycket verksamhet där. På skolgården har vi en egen isbana,egna odlingar och cykelbana mm. All verksamhet i skola, förskola och fritids är under samma tak.

 

Eget skolkök med hemlagad mat som uppskattas stort av både våra elever, personal och andra lunchgäster. Vi jobbar med närproducerat i den mån det går.

 

Vår profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet. Framförallt genom det egna skolcaféet, med underhållning och försäljning,  som har öppet en gång i månaden.

 

Sång, musik och teater är återkommande och naturliga inslag i den vardagliga undervisningen, tack vare vår personals personliga intressen och kompetens. T ex får alla elever tidigt möjlighet att prova på flera olika instrument.

 

Svartlåmodellen är en pedagogisk modell som vi har utvecklat under 30 års tid. 

Skriv ut