Tankeborgens förskola

Vår förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar mycket med språkutveckling,rörelse,bild och form samt musik och drama. I verksamheten ingår även inslag av teknik, matematik och naturvetenskap. Våra teman är gemensamma med skolans.

Vi har en omväxlande utemiljö och nära till skogen, därför är vi ofta ute. Den gemensamma skolgården skapar en naturlig mötesplats för barn i alla åldrar.

Vi samarbetar med fritids bl.a när det gäller öppningar och stängningar. Öppettiderna är 6,00-17,30. Vi schemalägger personalen efter barnens vistelsetider.

Den fria leken har en viktig plats i vår verksamhet.

Allt arbete på Tankeborgens förskola följer Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Där pratas bl.a. om den demokratiska grunden,främjande av alla barns utveckling och en livslång lust att lära.

 

Förmåga till ansvarskänsla, social handlingsberedskap, solidaritet och tolerans tränas dagligen i verksamheten.

Varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Viktigt i vår verksamhet är också trygghet och kontiniutet ; kända ansikten , rutiner, lokaler och utformning. 

 

      fria lekens lc3a4rande 001 1

Skriv ut