Välkommen till Tankeborgen

logo_grn_transTankeborgen Svartlå Fria är en friskola som arbetar temabaserat och åldersintegrerat enligt Svartlåmodellen som utvecklats av lärarna på skolan under 20 års tid. Skolans profil är natur, kultur och företagsamhet, vilket avspeglar sig i de olika temana .

Skolan har förskola, fritids och grundskola från förskoleklass till årskurs 6.

Skriv ut