Om Tankeborgen

Tankeborgen Svartlå Fria har förskola, skola och fritidshem med barn i åldrarna 1-12 år. Alla verksamheter finns i samma hus mitt i byn Svartlå. Skolgården är gemensam för alla skol-, fritids- och förskolebarn.Verksamheten startade höstterminen 2008 som fristående skola och förskola i den skolbyggnad där den tidigare bedrevs kommunalt. 

En av fördelarna med att ha en ekonomisk förening som huvudman för alla enheter är möjligheten att samverka mellan avdelningarna. Vi kan samordna öppning och stängning, bemanning på förskola och fritids under sommarlov med mera. Förskolan och skolan har gemensamt verksamhetsråd, som träffas ca två gånger per termin.

En annan fördel är föräldrarnas möjlighet till delaktighet. Det är nära mellan förslag och beslut och skolledningen är lyhörd för föräldrarnas synpunkter. Det finns en vi-känsla och anda av att det är allas gemensamma intresse att göra verksamheten så bra som möjligt för våra barn.

Samverkan med föräldrar sker också vid de frivilliga arbetskvällarna som brukar vara välbesökta och bjuda på trevlig samvaro, den årliga resan för skoleleverna och andra aktiviteter där familjerna är välkomna. Tankeborgen fungerar som byns nav, ett ställe där byns invånare träffas för olika aktiviteter som t.ex. skolcafé, öppet hus, fredsfest, luciafirande, skörde-, jul- och sommarfester.

Skriv ut