Förskoleklass

Förskoleklassen på Tankeborgen är oftast en liten grupp på 4-6 elever.

Den är sedan höstterminen 2018 obligatorisk.

Förskoleklassens tider är 8:10-12:50 måndag-fredag och är barnets första möte med skolvärlden och här ingår de på ett naturligt sätt i stora delar av skolverksamheten.

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för den fortsatta utbildningen.

 

Sammanfattat ska Förskoleklassen ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta ideér i handling
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • använda matematiska begrepp för att kommunicera och lösa problem,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förskoleklassen på tankeborgen försöker vara ute i naturen/skogen så mycket som möjligt när vädret tillåter och har under förra läsåret gjort ett uteklassrum där vi flyttar ut verksamheten då och då. Uteklassrummet blir ett naturligt tillfälle till lek, rörelse och inlärning under andra former och är uppskattat av eleverna.

Sång och musik har ett stort utrymme liksom i den övriga skolan.

Vi arbetar praktisk med bl.a ”Bornholm” och ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass” samt med skolplusserierna ”Bokstavståget” och ”Upptäktsresan”.

Skriv ut