Våra arbetsgrupper

Hemgrupper

alt

Eleverna delas vanligen in i 3-4 grupper efter ålder exempelvis
förskoleklass, 7-8 år, 9-10 år och 11-12 år.

Den exakta indelningen av hemgrupperna beror på elevantalet i de olika åldersgrupperna. Indelningen är samma under hela låsåret. Det vi kallar hemgrupp motsvarar det som man normalt skulle kalla en klass. All undervisning i hemgruppen drivs tillsammans med en klasslärare i ett eget  klassrum. I hemgruppen arbetar man framförallt med basämnena svenska, matematik, engelska och till viss del SO och NO.

 

Tvärgrupper

I tvärgrupperna arbetar barnen med elevens val och företagsamhet.  Indelningen i tvärgrupper kan vara olika under läsåret. Tvärgrupperna består av åldersblandade klasser från förskoleklass till sexan.

 

Elevens val

 Eleverna får själva ge förslag och sedan välja grupper. Det brukar vara grupper som hemkunskap, idrott, bild och skapande verksamhet, dans, film, teater, djur och natur.

 

Skolans val företagsamhet

Företagsamhet i skolan resulterar bland annat i ett skolcaféför allmänheten. Var femte vecka är caféet öppet och elevernas alster i form av fikabröd och återbruksprodukter finns till försäljning. Kunderna bjuds dessutom på underhållning.

Teman 

alt

Vi kommer under året att arbeta med ett övergripande Tema som är ”Människan”. Vi kommer att beröra hela människan. Delmoment kan vara: Kroppens uppbyggnad och funktion, hur vi ska leva för att må bra, självkänsla och hur vi ska vara mot varandra. Temat är integrerat i flera ämnen under ordinarie lektioner så långt det går och där det känns naturligt.

Skriv ut