Skolan

Vi arbetar efter vår egen pedagogik

Svartlåmodellen

Skolan i Svartlå har utvecklat en egen pedagogik som vi kallar Svartlåmodellen. Den innebär en helhetssyn på lärande. Läs vidare i den lokala arbetsplanen.

Vår profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet.

Natur 

Svartlå ligger vackert beläget vid Luleälven och skogar med berg och fiskesjöar. Många som bor här är natur- och friluftsintresserade. Därför är naturen ett tema som återkommer i många av våra arbeten och vävs in på olika sätt i undervisningen. 

Kultur

Skolan är hjärtat i byn och en självklar plats att sprida kultur i glesbygden, till barnen och till övriga bybor. Barnen får extra stimulans i musik, bild, teater, dans.

I skolan finns många barn från andra länder som berikar kunskapen.

Företagsamhet 

Byn Svartlå med drygt 300 invånare har närmare 40 företag och stark företagsanda. Skolan ska stimulera barnen att fortsätta i den andan. Företagsamhet finns på schemat från f-klass upp till sjätte klass och eleverna driver en egen skolaffär och café för allmänheten. Detta ger kreativa, ansvarstagande och engagerade elever och en studiemiljö som är stimulerande, rolig, öppen och utvecklande.

Vi följer Bodens kommuns läsårsplan.