Svartlå Sandträsk Ekonomiska Förening

Svartlå Sandträsk ekonomiska förening (SSEK) driver förskola,  skola och skolbarnomsorg ;Tankeborgen Svartlå fria.

SSEK är en ekonomisk förening som drivs helt utan vinstintresse. Alla medel återinvesteras i verksamheten. För att få ha sina barn i förskolan eller på fritids så måste minst en familjemedlem eller ett företag ägt av familjen vara medlem i SSEK.  

 

SSEK:s Styrelse 

 
Urban Nyström, ordförande
Per Steen, kassör
Olov Lindahl, sekreterare
 
Ledamöter:
Christina Sandberg
Josefine Bergdahl
Peter Nilsson
Ulrika Andersson
 
Suppleanter:
Roger Henriksson
 
 
 

Skriv ut